Lösullsisolering - Nyproduktion

Lösullsisolering ger en effektiv isolering och det är framför allt detta som har gjort att det idag är en av de allra vanligaste sätten att isolera på. Lösullsisolering är dessutom en enkel metod att arbeta med och den går att använda på många olika områden i såväl nybyggnationer som tillägg i gamla hus.

Vind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Tak

Alla former av tak inklusive snedtak

Vägg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Bjälklag

Mellanbjälklag och golvbjälklag

Lösullsisolering av vind

solering av vinden är A och O om man vill att mindre värme ska läcka ut. Detta är en investering som absolut lönar sig i längden.

Den kanske allra största fördelen med att lösullsisolera vinden är att det är enkelt tack vare att lösullen är väldigt lätt att installera. Tillvägagångssättet är att lösullen sprutas på ett vindsbjälklag över till exempel ledningar, rör eller gammal isolering. Med den här metoden smyger sig ullen in i alla vrår och vinklar som skulle kunna vara svåra att komma åt om man skär en skiva eller matta som ska passas in. Med lösullsisolering kan man dessutom enkelt öka eller minska tjockleken för att uppnå det isoleringsvärde som man är ute efter

Lösullsisolering av snedtak

Lösullsisolering av snedtak har många fördelar. Det kanske allra mest fördelaktiga är att denna metod kan användas på alla möjliga snedtak, till och med där snedtak möter snedtak vilket kan vara svårt med andra material. Utförandet blir utan skarvar.

Andra fördelar är bland annat följande:

  • kostnadseffektiv metod
  • arbetsbesparande metod
  • hanteringen av materialet minimeras
  • inget spill

Ni monterar luftspalt, plastfolie (eller ångbroms) och glesar (cc 300 mm) snedtaket. När vi isolerar snedtaket tar vi hål i plasten och fyller mellanrummet mellan plast och luftspalt. Hålen tejpar vi med godkända tejpark.

Lösullsisolering av vägg

Precis som när det gäller lösullsisolering av vind eller tak så är lösullsisolering av väggen en mycket effektiv metod för att isolera. Isoleringen blir självklart även här utan skarvar och mellanrum och man slipper spillet.

Vi kan antigen montera en luftgenomsläpplig duk som håller isoleringen på plats eller ta hål i en plastfolie eller ångbroms precis som för snedtaken. Fördelen med att använda den luftgenomsläppliga duken är att den inte buktar ut lika mycket som en plastfolie eller ångbroms. Detta kan vara en fördel om till exempel installationsutrymmet ska isoleras efteråt eller om en skiva måste monteras direkt på väggregeln. Man behöver inte heller tejpa några hål i ångspärr / ångbroms eftersom denna kommer utanpå. Om man har ett installationsutrymme med glespanel (cc 300 mm) går det dock snabbare och blir lite billigare eftersom man inte behöver montera en extra duk.

Lösullsisolering av mellan- och golvbjälklag

Golvbjälklag sprutas enklast ovanifrån när de är öppna. För att undvika framtida sättning i materialet kan man överspruta och platta till lösullen innan man monterar golvet. Mellanbjälklag är också enklast att spruta uppifrån när de är öppna. Då kan man välja vilken tjocklek man vill ha på isoleringen från 150 mm och uppåt. Mellanbjälklag kan också sprutas underifrån ungefär på samma sätt som vid isolering av snedtak eller vägg. Kontakta oss för mer information om hur man kan lösa det bäst i just ditt fall.

Har du några frågor eller funderingar kring lösullsisolering av vind, tak, vägg, golvbälklag eller mellanbjälklag? Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert!

Kan vi hjälpa dig?

FYLL I FORMULÄRET NEDAN
..... Eller ring oss på 0500 - 10 20 50


    Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.
    Uppgifterna i fråga kommer att användas för att återkoppla till kund/besökare.