Vi använder oss i huvudsak av stenull från PAROC® – det i särklass mest använda och beprövade lösullsmaterialet på marknaden.

Isolera med lösull från PAROC®

Stenull är ett naturmaterial med suveräna egenskaper

PAROC® lösull är ett rent naturmaterial, tillverkat av sten. Det har suveräna egenskaper som:
Obrännbart | Brandskyddar | Behåller sin form | Blåser inte omkring | Ljudisolerande | Absorberar inte fukt | Livslång isoleringseffekt

På Isab Isolering använder vi oss av PAROC® lösull i tilläggsisolering av tak och vind.

PAROC® lösull är klassad i bästa brandklass Euroklass A1. Det innebär att den kan läggas direkt mot skorstensstock och ventilationskanaler. Den skyddar dessutom brännbara delar vid brand. Boverket rekommenderar stenull i konstruktioner där kraven på brandsäkerhet är höga.

Lösull fördelas i ett jämnt lager över bjälklaget och isolerar effektivt även i svåråtkomliga hörn. Värmekonduktivitet i öppna bjälklag är λD 0,041 W/m °C. I slutna konstruktioner är λD normalt 0,036 W/m °C, men man kan även komma ner till 0,034 W/m °C genom att öka mängden isolering som sprutas in i konstruktionen.

PAROC® lösull har minsta möjliga sättningspåslag på vindsbjälklag S2, ≤ 5 %. I vertikala konstruktioner som t ex snedtak eller väggar är sättningspåslaget ≤ 1 % på grund av ökad vikt. Det betyder samma goda isolerförmåga år efter år. Detta lösull håller måttet, oavsett luftfuktighet. Den absorberar inte fukt och ger inte upphov till bildning av mögel eller mikrobiell påväxt.

PAROC® lösull är stabilt och ligger stadigt på plats. Den optimala vikten gör att den inte blåser omkring och lägger sig i drivor. Det innebär en säker isolering för byggnadens hela livslängd.

PAROC® lösull består av riven stenull, ett helt oorganiskt material. Den innehåller inga kemikalier eller andra beståndsdelar som kan ge upphov till korrosion eller mögel.

PAROC® lösull är ett CE-märkt material.

Vi har samlat en del nyttig information om PAROC® lösull och andra produkter under dokument.

För mer information om PAROC® lösull vänligen se Parocs hemsida.

Vi har även nyproduktion med lösull, där PAROC® lösull används.

Kan vi hjälpa dig?

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET NEDAN ELLER
RING OSS PÅ 0491-105 20 


    Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.
    Uppgifterna i fråga kommer att användas för att återkoppla till kund/besökare.