Vi använder oss i huvudsak av stenull från PAROC® – det i särklass mest använda och beprövade lösullsmaterialet på marknaden.

Isolera med lösull från PAROC®

Stenull är ett ett naturmaterial med suveräna egenskaper

PAROC® Lösull är ett rent naturmaterial, tillverkat av sten. Det har suveräna egenskaper som:
Obrännbart | Brandskyddar | Behåller sin form | Blåser inte omkring | Ljudisolerande | Absorberar inte fukt | Livslång isoleringseffekt

PAROC® Lösull är klassad i bästa brandklass Euroklass A1. Det innebär att den kan läggas direkt mot skorstensstock och ventilationskanaler. Den skyddar dessutom brännbara delar vid brand. Boverket rekommenderar stenull i konstruktioner där kraven på brandsäkerhet är höga.

PAROC® Lösull fördelas i ett jämnt lager över bjälklaget och isolerar effektivt även i svåråtkomliga hörn. Värmekonduktivitet i öppna bjälklag är λD 0,041 W/m °C. I slutna konstruktioner är λD normalt 0,036 W/m °C, men man kan även komma ner till 0,034 W/m °C genom att öka mängden isolering som sprutas in i konstruktionen.

PAROC® Lösull har minsta möjliga sättningspåslag på vindsbjälklag S2, ≤ 5 %. I vertikala konstruktioner som t ex snedtak eller väggar är sättningspåslaget ≤ 1 % på grund av ökad vikt. Det betyder samma goda isolerförmåga år efter år.

PAROC® Lösull håller måttet, oavsett luftfuktighet. Den absorberar inte fukt och ger inte upphov till bildning av mögel eller mikrobiell påväxt.

PAROC® Lösull är stabilt och ligger stadigt på plats. Den optimala vikten gör att den inte blåser omkring och lägger sig i drivor. Det innebär en säker isolering för byggnadens hela livslängd.

PAROC® Lösull består av riven stenull, ett helt oorganiskt material. Den innehåller inga kemikalier eller andra beståndsdelar som kan ge upphov till korrosion eller mögel.

PAROC® Lösull är ett CE-märkt material.

Vi har samlat en del nyttig information om PAROC® lösull och andra produkter under dokument.

För mer information om PAROC® lösull vänligen se Parocs hemsida.

Kan vi hjälpa dig?

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET NEDAN ELLER
RING OSS PÅ 0491-105 20 


    Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.
    Uppgifterna i fråga kommer att användas för att återkoppla till kund/besökare.