Tilläggsisolera tak

Att tilläggsisolera taket hjälper till att hålla ditt hem varmt på vintern och svalt på sommaren. Det minskar även dina energikostnader och ger ditt hem ett bekvämare inomhusklimat. Vi utför även tilläggsisolering för vinden

Olika typer av material för takisolering

Det finns flera olika typer av material som kan användas vid isolering av taket, bland annat:

 • Stenfiber
 • Cellulosafiber
 • Glasfiber

Den mest kostnadseffektiva metoden för att tilläggsisolera ett tak är att använda sig av lösullsisolering. Installationen är mycket tidseffektiv och materialet fyller lätt ut olika ojämnheter eller skrymslen och vrår utan skarvar i materialet.

Isolering med stenfiber

En vanlig typ av isolering är stenfiber. Att använda stenfiber vid isolering av tak har många fördelar, bland annat så är materialet obrännbart, det absorberar inte fukt och är ljudisolerande.

Isolering med cellulosafiber

En annan variant av isolering är cellulosafiber. Cellulosafiber tillverkas av återvunna pappersprodukter och är ett miljövänligt alternativ eftersom tillverkningsprocessen är väldigt energieffektiv.

Isolering med glasfiber

En vanlig typ av takisolering är glasfiber. Glasfiber är relativt billigt men är mer känsligt för yttre påverkan än stenfiber och cellulosa.

 

Hur går tilläggsisolering av tak till?

Processen för tilläggsisolering av tak är enkel men kräver expertkunskap för att säkerställa bästa resultat. Det innebär en tilläggning av extra isoleringsmaterial ovanpå befintlig isolering, eller att installera ny isolering där ingen tidigare har funnits.

 • Inspektion och bedömning: Vi utför en professionell inspektion av ditt tak för att bedöma isoleringsgraden i nuvarande skick och identifierar eventuella problemområden.
 • Val av isoleringsmaterial: Beroende på dina specifika behov och budget kan olika material väljas, såsom stenfiber eller cellulosafiber.
 • Installation: Våra professionella hantverkare installerar isoleringen på ett sätt som maximerar energieffektiviteten och minimerar värmeförlusten.

ISOLERING AV TAK PÅ ÄLDRE HUS

Många äldre hus har tyvärr dåligt isolerade tak. Det innebär att det ofta finns en hög besparing att göra när man takisolerar äldre hus. Effekterna av isoleringen mäts i U-värden och en bra isolering ger ett lågt U-värde. U-värdet mäts i watt per kvadratmeter och grad celsius.

Inspektion och Bedömning

Innan du börjar isolera, är det viktigt att inspektera taket och den befintliga isoleringen (om sådan finns). Leta efter tecken på fuktskador, mögel och eventuella strukturella problem. En professionell inspektion kan hjälpa till att identifiera problem som måste åtgärdas innan isoleringsarbetet påbörjas.

Tilläggsisolering av taket
takisolering

Varför ska man isolera taket?

Att isolera taket är en viktig åtgärd för att förbättra energieffektiviteten i en byggnad och har flera fördelar:

Energibesparing

Genom att isolera taket kan man minska värmeförlusten under vintern och hålla värmen ute under sommaren. Detta leder till minskade kostnader för uppvärmning och kylning av byggnaden.

Komfort

Ett välisolerat tak bidrar till en jämnare temperatur inomhus, vilket gör att bostaden blir mer bekväm att vistas i, oavsett årstid.

Miljöpåverkan

Minskad energianvändning innebär också att byggnadens koldioxidavtryck minskar, vilket är positivt för miljön.

Fuktskydd

Med rätt förberedelsearbeten före isolering kan man hjälpa till att förhindra kondens och fuktskador i taket, vilket skyddar byggnadens struktur och förlänger dess livslängd.

Ljudisolering

Isolering kan också bidra till att reducera ljudnivåer från utsidan, vilket skapar en tystare och mer fridfull inomhusmiljö.

Ökat fastighetsvärde

Ett energieffektivt och välisolerat hus kan öka fastighetens värde och göra det mer attraktivt på marknaden eftersom man sänker driftkostnaden.

Minskad värmeförlust med takisolering

Takets isolering fungerar som en barriär som förhindrar värme från att läcka ut på vintern och hålla den svala luften inne på sommaren. Eftersom värme stiger, är ett oisolerat eller dåligt isolerat tak en av de största källorna till värmeförlust i ett hus. Genom att effektivt isolera taket kan du minska denna värmeförlust avsevärt, vilket leder till lägre uppvärmningskostnader.

Energibesparingar

Med rätt takisolering kan du sänka dina energikostnader betydligt. Här är några konkreta sätt hur det sker:

 • Effektiv uppvärmning: Mindre värmeförlust innebär att ditt värmesystem inte behöver arbeta lika hårt eller lika länge för att hålla ditt hem varmt. Detta minskar energiförbrukningen och därmed också dina energiräkningar.
 • Minskad användning av klimatanläggningar: På sommaren håller isoleringen den varma luften ute, vilket minskar behovet av luftkonditionering och ytterligare sänker energikostnaderna.

Långsiktiga besparingar

Investering i takisolering betalar sig själv över tid genom de besparingar du gör på dina energiräkningar. En väl utförd isolering kan hålla i flera decennier, vilket innebär långsiktiga ekonomiska fördelar.

Miljövänlig åtgärd

Genom att minska din energiförbrukning bidrar du också till att minska utsläppen av växthusgaser. Detta är inte bara bra för din plånbok utan också för miljön. Mindre energiförbrukning innebär mindre efterfrågan på fossila bränslen och en minskning av ditt koldioxidavtryck.

Förbättrad inomhuskomfort

Utöver de ekonomiska fördelarna bidrar takisolering till en jämnare inomhustemperatur, vilket förbättrar komforten i ditt hem. När temperaturen ute förändras snabbt tar det ofta tid för uppvärmningssystemet att anpassa sig. Med bättre isolering kyls (eller värms) inte byggnaden upp lika snabbt vilket gör att man upplever att uppvärmningssystemet hänger med bättre. Detsamma gäller om du till exempel eldar i en öppen spis. Då håller byggnaden sig varm längre innan den kyls ner.

Vi hjälper dig att isolera ditt tak

Viktigt att välja rätt företag

För att isoleringen av taket ska bli korrekt utfört är det viktigt att anlita ett företag som är specialiserade på att isolera tak.

Är isoleringsarbetet dåligt utfört kan det innebära att besparingen du skulle gjort på en lägre uppvärmningskostnad minskar men det kan också orsaka mögel eller fuktskador över tid.

Hur vi arbetar med tilläggsisolering av tak 

Om du behöver hjälp med att isolera taket är det viktigt att du väljer ett företag som har erfarenhet av takisolering.

När du kontaktar oss kommer vi ut och gör en kostnadsfri inspektion av ditt tak och du får en offert på vad det skulle kosta. På så vis vet du i förväg vad det kommer att kosta och kan ta ett beslut utifrån det.

Efter detta bokar vi in en dag och en tid då arbetet ska utföras.

Vill du också sänka din elförbrukning? Vi hjälper dig!

Du är varmt välkommen att ringa någon av våra isoleringsspecialister för en konsultation över telefon.
Vid ett kostnadsfritt hembesök kan vi ge dig en exakt offert.

Du hittar numret till din närmaste konsult under fliken kontakta oss

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET NEDAN ELLER
RING OSS PÅ 0491-105 20 


  Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.
  Uppgifterna i fråga kommer att användas för att återkoppla till kund/besökare.