Tilläggsisolera tak

Att tilläggsisolera taket hjälper till att hålla ditt hem varmt på vintern och svalt på sommaren. Det minskar även dina energikostnader och ger ditt hem ett bekvämare inomhusklimat. Vi utför även tilläggsisolering för vinden

Olika typer av material för takisolering

Det finns flera olika typer av material som kan användas vid isolering av taket, bland annat:

  • Stenfiber
  • Cellulosafiber
  • Glasfiber

Den mest kostnadseffektiva metoden för att tilläggsisolera ett tak är att använda sig av lösullsisolering. Installationen är mycket tidseffektiv och materialet fyller lätt ut olika ojämnheter eller skrymslen och vrår utan skarvar i materialet.

Isolering med stenfiber

En vanlig typ av isolering är stenfiber. Att använda stenfiber vid isolering av tak har många fördelar, bland annat så är materialet obrännbart, det absorberar inte fukt och är ljudisolerande.

Isolering med cellulosafiber

En annan variant av isolering är cellulosafiber. Cellulosafiber tillverkas av återvunna pappersprodukter och är ett miljövänligt alternativ eftersom tillverkningsprocessen är väldigt energieffektiv.

Isolering med glasfiber

En vanlig typ av takisolering är glasfiber. Glasfiber är relativt billigt men är mer känsligt för yttre påverkan än stenfiber och cellulosa.

 

Varför isolera taket?

Det finns många fördelar med att isolera tak, bland annat:

Minskade energiräkningar: Isolering hjälper till att hålla värmen inne på vintern och ute på sommaren vilket innebär att du kan sänka dina energikostnader.

Förbättrad komfort: Ett välisolerat hem är bekvämare året runt.

Minskat buller: Isolering kan hjälper till att minska buller från utsidan.

Mindre istappar på vintern: Om mindre värme läcker ut från taket smälter inte snön lika lätt vilket kan minska eventuella problem med istappar.

Minskad klimatpåverkan: Om man minskar behovet av energi till uppvärmning minskas koldioxidutsläppen vid tillverkning av el, fjärrvärme eller andra energikällor.

Ökat värde på hemmet: Ett välisolerat hem är mer energieffektivt och därför mer värdefullt.

Tilläggsisolering av taket
takisolering

Att isolera taket är ett relativt billigt sätt att sänka sina uppvärmningskostnader och det är inte så dyrt som man kanske tror.

Ett välisolerat tak gör att värme inte läcker ut från huset vilket gör att behovet av uppvärmning minskar då värmeförlusterna minskar. Då isoleringen av taket har en relativt låg kostnad är det ofta möjligt att tjäna in investerade pengar på bara några år. 

Takisoleringens lönsamhet och effektivitet hänger direkt samman med dess kvalitet och energivärde. Bra takisolering hjälper även till att reglera temperaturen inne i huset.

Isolering av tak på äldre hus

Många äldre hus har tyvärr dåligt isolerade tak. Det innebär att det ofta finns en hög besparing att göra när man takisolerar äldre hus. Effekterna av isoleringen mäts i U-värden och en bra isolering ger ett lågt U-värde. U-värdet mäts i watt per kvadratmeter och grad celsius.

Takisolering minskar värmekostnaden

Att tilläggsisolera taket hjälper dig att sänka dina uppvärmningskostnader. För många husägare är det därför fördelaktigt att isolera taket. Värme stiger som bekant uppåt och genom att isolera taket hindrar man värmen från att lämna huset. I dåligt isolerade hus kan upp till 25% av all värme förloras genom taket.

När man ska isolera taket är det viktigt att se till att man använder rätt typ av isolering utifrån gällande förutsättningar. Om du är osäker på vilken typ av isolering du behöver är du välkommen att kontakta oss så ger vi dig råd om vilken typ av isolering som är bäst för ditt tak.

Vi hjälper dig att isolera ditt tak

Viktigt att välja rätt företag

För att isoleringen av taket ska bli korrekt utfört är det viktigt att anlita ett företag som är specialiserade på att isolera tak.

Är isoleringsarbetet dåligt utfört kan det innebära att besparingen du skulle gjort på en lägre uppvärmningskostnad minskar men det kan också orsaka mögel eller fuktskador över tid.

Hur vi arbetar med tilläggsisolering av tak 

Om du behöver hjälp med att isolera taket är det viktigt att du väljer ett företag som har erfarenhet av takisolering.

När du kontaktar oss kommer vi ut och gör en kostnadsfri inspektion av ditt tak och du får en offert på vad det skulle kosta. På så vis vet du i förväg vad det kommer att kosta och kan ta ett beslut utifrån det.

Efter detta bokar vi in en dag och en tid då arbetet ska utföras.

Vill du också sänka din elförbrukning? Vi hjälper dig!

Du är varmt välkommen att ringa någon av våra isoleringsspecialister för en konsultation över telefon.
Vid ett kostnadsfritt hembesök kan vi ge dig en exakt offert.

Du hittar numret till din närmaste konsult under fliken kontakta oss

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET NEDAN ELLER
RING OSS PÅ 0491-105 20 


    Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.
    Uppgifterna i fråga kommer att användas för att återkoppla till kund/besökare.