Provttryckning

Provtryckning, eller täthetsprovning som det ibland kallas, är ett bra sätt att säkerställa tätheten i klimatskärmen samt att den energiberäkning man har gjort för byggnaden faktiskt kan uppfyllas. Fler och fler kommuner ställer krav på en provtryckning för att man ska få ett slutbesked på sitt bygge. Provtryckning hjälper också byggaren att bli bättre. När man genomför läcksökningar ser man vad som kan åtgärdas och bli bättre.

Villor

Provtryckning av villor eller småhus säkerställer angivna värden i energibalansberäkning. Fast pris för provtryckning inkl. 1 h läcksökning.

Flerbostadshus

Oftast provtrycker man utvalda lägenheter för att säkerställa ställda krav. Kontakta oss för prisbild.

Offentliga Lokaler

Provtryckning av hela eller avgränsade delar av lokalen. Kontakta oss för offert.

Provtryckning

Vi utför provtryckningar enligt aktuell standard ISO 9972. Provrtyckningen görs lämpligtvis när alla, eller merparten, av genomföringarna i klimatskärmen är gjorda. Man bör göra den innan ytskikten monteras för att kunna åtgärda eventuella brister utan allt för stora ingrepp. Vi läcksöker med värmekamera eller rök och levererar en skriftlig resultatrapport samt en lista över eventuella brister eller svagheter som identifierats.

Referensprojekt för provtryckning

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET NEDAN ELLER
RING OSS PÅ 0491-105 20 


    Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.
    Uppgifterna i fråga kommer att användas för att återkoppla till kund/besökare.