Provtryckning av en nyproducerad villa i Jönköping.

Fläkten placeras i en ytterdörr.

All ventilation och andra öppningar i klimatskärmen som ska vara där tätas med till exempel ballonger.

Provtryckningsutrustningen ställs in för det aktuella objektet. En dator kopplas in. Huset sätts i undertryck och läcksökning med rök eller värmekamera utförs.

När man identifierat (och eventuellt åtgärdat) läckor i klimatskärmen startar själva provtryckningen. En serie mätningar görs med undertryck och övertryck.

Efter utförd provtryckning skickas en rapport till kunden.

Vi använder oss av standarden ISO 9972 vid provtryckning.