Det blir vanligare och vanligare att man behöver suga ut lösull av olika anledning. Det kan till exempel vara efter en vattenläcka, vid rivning av byggnader, vid ombyggnation eller större arbeten som sa utföras i ett vindsutrymme.

I detta projekt suger vi ut Glasull från ett vindsbjälklag för att underlätta en omfattande ombyggnation av ventilationssystemet.

I det aktuella fallet sugs materialet i säck för att kunna återanvändas. Läs mer om utsugning av lösull.