Problem med kalla golv? Här är ett sätt att komma tillrätta med problemen.

Den befintliga isoleringen plockas bort ur golvet. Det görs genom att den gamla blindbotten rivs tillsammans med befintlig isolering nerifrån krypgrunden.

En klimatskiva från PAROC® monteras under golvreglarna. Utrymmet mellan golvreglar och innergolv fylls med PAROC® lösull (Stenull).

Med denna metod tillför man 45 mm stenullsisolering med bra isolervärde på undersidan av golvreglarna och man säkerställer att lösullen fyller upp hela utrymmet mellan klimatskiva och innergolv.

Arbetet kan normalt utföras utan nämnvärd påverkan för de som bor i huset eftersom allt arbete utförs från krypgrunden.