Tilläggsisolering av ett äldre flerbostadshus i Oskarshamn.

Innan själva tilläggsisoleringen utförs gör vi de förberedelsearbeten som behövs för att säkerställa framtida åtkomst och funktion.

En landgång monteras för att man ska kunna gå eller krypa på vinden utan att trampa ner isoleringen.

Vindavledare monteras i takfoten för att säkerställa ventilation, förhindra inblåsning i isoleringen och för att isoleringen inte ska trilla ut i takfoten.