Under hösten 2013 har ISAB Isoleringsspecialisten isolerat väggar och bjälklag på Klaffen i Karlskrona med PAROC® lösull.

Väggar och bjälklag plastades och glesades av Dynacon. Vi tog sedan hål i plasten och fyllde utrymmena med lösull från Paroc. Hålen tejpades sedan med godkänd tejp från Paroc. Isolering av väggar med lösull är en växande marknad. Det är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att utföra väggisolering. Jämfört med skivisolering går arbetet snabbare och man slipper hantera isoleringen och spillet, som blir vid skärning, på arbetsplatsen.

Klaffen ska inrymma en ny hamnpaviljong och restaurang i Karlskrona. Arbetet utfördes åt Dynacon Construction, Karlskrona.

För mer information om projektet, vänligen kontakta: Marcus Johansson. Platschef, ISAB Karlskrona, på telefon 0733-821085.