För att möta framtida ökning av efterfrågan på isolering med lösull har ISAB investerat i ytterligare en ny lastbil. Bilen kommer att vara stationerad på ISAB’s filial i Malmö med i huvudsak Skåne och Halland som verksamhetsområde.

Bilen är en Scania P230 med bakgavellyft och specialbyggt skåp vilket anpassats för att kunna maximera lastning av lösull.

David Johansson, ISAB säger: “I vår verksamhet är det extremt viktigt att ha bra och anpassad utrustning för att vi ska kunna utföra våra jobb snabbt och effektivt. Lösull har blivit en allt viktigare komponent i nyproduktion inom byggsektorn. Det används i fler och fler konstruktioner vilket successivt bygger upp en volymökning. Den nya bilen är ett led i att anpassa vår verksamhet för detta.”