I mars 2012 tilläggsisolerade ISAB Habo kyrka utanför Jönköping med 500 mm Ekofiber lösull.

Ekofiber är en välbeprövad cellulosabaserad isolering. Kravet från beställaren var en hydroskopisk isolering och vi kunde då erbjuda Ekofiber.

Arbetet utfördes åt IT Byggtjänst i Habo som gjorde alla förberedelsearbeten.

För mer information om projektet vänligen kontakta: Thomas Johansson, platschef ISAB Jönköping, 0709-403081