Under April 2012 isolerar vi tillbyggnad av förskola och matsal i Ystad med PAROC® lösull.

Svarte skola byggs enligt konceptet green building som har till syfte att främja byggande av energisnålare kontors och industribyggnader. För att bli certifierad måste nya byggnader förbruka 25 procent mindre energi än Boverkets normer för nybyggnation.

På Svarte skola isolerar vi med 550 mm PAROC® lösull. Totala ytan är cirka 1300 kvadratmeter.

Vi utför arbetet åt vår beställare, Erandsson Bygg AB.

För mer information om projektet vänligen kontakta Kenth Nilsson, platschef ISAB Malmö: 0722-111 275