Det är vanligt med kalla golv i äldre hus. Många gånger har det gamla isoleringsmaterialet sjunkit och kall luft drar in mellan golv och isolering. Det behöver inte vara ett stort mellanrum för att man ska få en rejäl kyleffekt. Vi på ISAB Isoleringsspecialisten har många års erfarenhet av att hitta den bästa och mest effektiva metoden för tilläggsisolering av ditt golvbjälklag.

Om man har en torpargrund eller en källare under golvet är det mycket effektivt att tömma bjälklaget och ersätta den gamla isoleringen med lösull. Samtidigt kan man passa på att skruva en klimatskiva från Paroc under golvreglarna. Klimatskivan har väldigt bra isoleringsegenskaper och är samtidigt motståndskraftigt mot eventuell fukt.

Se följande dokument för en mer utförlig beskrivning: ISAB-Tilläggsiolering-av-golvbjälklag-underifrån_A

För mer information om metoden vänligen kontakta: Marcus Johansson på telefonnummer 0733-821085 eller marcus@isabisolering.com