Under 2014 – 2015 tilläggsisolerar ISAB Isoleringsspecialisten Brf Ljungelden i Lund med Paroc lösull. I samband med tilläggsisoleringen görs omfattande förberedelsearbeten.

Istället för landgång lägger vi 2 x 100 mm hård skivisolering från Paroc ovanpå befintlig isolering. I kanten på isoleringen fästs en OSB skiva som sarg och utrymmet utanför “krypgången” tilläggsisoleras med Paroc lösull (stenull) upp till en sammanlagd tjocklek, inklusive befintlig isolering, om 500mm. För att underlätta åtkomst till installationer monteras nya utvändiga takluckor på lämpliga avstånd. Dessutom monteras sargar runt rensluckor och en 2 x 100 mm matta läggs ovanpå dessa. Titta gärna på bilderna nedan för att få en bättre uppfattning om hur arbetet utförs.

Projektet omfattar en tilläggsisolering om ca totalt ca 7500 kvm och färdigställs i etapper fram till 2015.

För mer information om projektet, vänligen kontakta: Kenth Nilsson, Platschef ISAB Malmö, på telefon 0722-111 275.