Under de senaste ca 18 månaderna har branschföreningen lösullsentreprenörerna arbetat fram ett nytt certifieringssystem som ersättning till BoT (Beslut om Tillverkningskontroll). Under en övergångsperiod lever BoT och Behörig Lösull parallellt. Vi på ISAB har i allra högsta grad varit delaktiga i denna process tillsammans med materialtillverkare och andra installatörer.

David Johansson, VD ISAB, säger: “Det är mycket tillfredsställande att kunna konstatera att vi på ISAB i god tid innan övergången ska vara fullt genomförd har kvalificerat oss för Behörig Lösull”

Vårt certifikat hittar ni här: Certifikat Behörig lösull – ISAB

Systemet ”Behörig Lösull” är framtaget av lösullsentreprenörernas egen branschförening inom Sveriges Byggindustrier. Branschföreningen samlar installatörer och leverantörer och verkar för att utveckla och främja isoleringsarbeten med lösull. Systemet innebär att installatörerna följer gällande regler för lösfyllnadsisolering och kvalitetssäkring.

Installatörerna har genomgått en utbildning med prov, samt praktisk och teoretisk utbildning från den eller de leverantörer vars material man använder sig av. Utbildningen omfattar såväl företagsledning som den personal som utför arbetet. Installatören erhåller därefter certifieringen ”Behörig Lösull”.

Utfört arbete kontrolleras genom stickprovskontroll av en tredje part (SP).

Syftet med Behörig Lösull är att du som kund ska kunna känna trygghet och förtroende för det arbete som utförs när du väljer en behörig lösullsinstallatör.