ISAB Isoleringsspecialisten har nyligen färdigställt en tilläggsisolering av en vind med lägenhetsförråd till en bostadsrättsförening i Tranås. I samband med tilläggsisoleringen med lösull revs de gamla förråden och nya monterades.

Arbetet omfattade:

  • Demontering och bortforsling av gamla förråd.
  • Uppstolpning och byggnation av nytt golv
  • Tilläggsisolering med 300 mm Knauf Perimeter Plus lösull
  • Inklädning av takfot med råspont
  • Montering av nya förråd

För mer information om projektet vänligen kontakta Thomas Johansson, platschef ISAB – Jönköping på telefon 0709-403081.