Under juni månad tilläggsisolerar ISAB Isoleringsspecialisten BRF Dalslänten i Skövde med PAROC® lösull. Totalt isoleras 11 st huskroppar med en total vindsyta om knappt 4000 kvm.

Föreningen vill genom att utföra en tilläggsisolering minska sina uppvärmningskostnader men en starkt bidragande faktor är att man även hoppas minska sina problem med istappar.

Thomas Johansson, ISAB, säger: “Istappar skapar många gånger stora problem, inte minst på flerbostadshus. Förutom att det kan kosta stora pengar att hålla efter dem har man naturligtvis risken för personskador vid nedfall att ta hänsyn till. Isbildning kan också öka risken för vatteninträngning i takkonstruktioner och väggar. Vid en tilläggsisolering minskar värmetillförseln till yttertaket med en minskad avsmältning på undersidan av snötäcket som följd. Därigenom kan man i de allra flesta fall se positiva effekter med en minskad isbildning efter en tilläggsisolering.”

För mer information om projektet, vänligen kontakta, Thomas Johansson, ISAB Jönköping på telefonnummer 0709-40 30 81