ISAB kommer under våren att tilläggsisolera Slättåkra kyrka i närheten av Oskarström i Halmstad Kommun med Ekofiber Vind.

Kyrkan ingår i en kyrksamfällighet med totalt sju kyrkor. De förberedelsearbeten som krävs utförs av kyrkans egna vaktmästare. Att valet föll på att använda Ekofiber Vind beror på sedan tidigare goda erfarenheter med att använda cellulosabaserad lösull.

För mer information om projektet vänligen kontakta: Thomas Johansson, ISAB Jönköping, 0709-403081