ISAB utför tilläggsisolering med PAROC® lösull av HSB Brf Charlottsborg och HSB Brf Sting i Kristianstad under perioden November 2012 till och med Februari 2013. Föreningarna omfattar totalt 20 huskroppar med tillsammans drygt 600 lägenheter.

Att tilläggsisolera fastigheterna, som byggdes i början av 70-talet, är en naturlig del av föreningarnas kontinuerliga arbete med energibesparingar. I samband med tilläggsisoleringen monterar ISAB även landgångar och sargar runt rensluckor för att säkerställa åtkomst för inspektion och underhåll.

För mer information om projektet vänligen kontakta Marcus Johansson, ISAB, 0733-821085.

För mer information om HSB Brf Charlottsborg vänligen se föreningens sida.